• Fietsstrategie

  Fietsstrategie

  In de jaren zeventig maakten de toenmalige bestuurders van Groningen de rigoureuze keuze om in de binnenstad meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. Het roemruchte verkeerscirculatieplan van Groningen zag het levenslicht, het asfalt dat in meerdere rijstroken rondom het stadhuis lag werd weggebroken en de meeste auto’s verdwenen naar buiten de Diepenring.

  Bijna veertig jaar verder zijn we nog altijd blij met de drastische maatregelen die toen zijn genomen. Maar we realiseren ons ook dat het tijd wordt om, met name voor fietsers, opnieuw keuzes te maken, die misschien verder gaan dan wat we tot nu toe gewend waren.

  Groningen is een echte fietsstad. De fiets is voor jong en oud het meest gebruikte vervoermiddel in de stad. Fietsen zit bij ons Groningers in het het DNA. Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. Maar terwijl het wel steeds drukker wordt en het aantal fietsers nog altijd toeneemt, wordt de beschikbare ruimte niet groter. Toch willen we juist de fiets letterlijk en figuurlijk meer ruimte geven. Zo zullen we bij ruimtelijke ontwikkelingen voortaan ook kijken naar de effecten voor de fiets. Samen met en voor de stad kiezen we voor de fiets.

  (Het laden van de bladerbare versie kan even duren)

  HET UITVOERINGSPROGRAMMA 2015 – 2025

  In onze Fietsstrategie geven we aan wat de waarde is van ons fietsbeleid en hoe de fiets kan bijdragen aan de ontwikkelingen en stedelijke uitdagingen die we de komende jaren op ons af zien komen. Belangrijk onderdeel van de Fietsstrategie is een hoofdfietsroutekaart met aandacht

  voor de stedelijke knooppunten, de fietsveiligheid en het fietsparkeren. Deze kaart bepaalt waar we onze middelen de komende jaren gaan inzetten. Hiervoor hebben we dan ook een uitvoeringsprogramma opgesteld. Samen met Stadjers en belangengroepen hebben we bepaald welke maatregelen we als eerste willen nemen. Het uitvoeringsprogramma is het resultaat van een intensief traject met diverse bijeenkomsten en andere mogelijkheden waarbij suggesties en ideeën aan ons kenbaar gemaakt konden worden.

  (Het laden van de bladerbare versie kan even duren)