• LAATSTE NIEUWS

  GRONINGEN GEEFT RUIMTE AAN DE FIETS!

  Nergens ter wereld fietsen relatief gezien zoveel mensen als in Groningen. Maar liefst zestig procent van alle verkeersbewegingen gebeurt op de fiets. Om dat verder uit te breiden zijn er duidelijke keuzes nodig. We hebben in Groningen een lange traditie van goed en helder fietsbeleid. Die traditie willen we zeker voortzetten om de stad economisch vitaal, bereikbaar en gezond te houden. Daarvoor geven we, nog meer dan voorheen, ruimte aan de fiets. Met het groeiend aantal inwoners van de stad, neemt ook het aantal fietsers toe. Bovendien zorgen nieuwe ontwikkelingen, zoals de e-bike en speed pedelec voor meer drukte op de fietspaden.

  Op 22 april 2015 heeft de Groninger gemeenteraad de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 vastgesteld. Met dit fietsbeleid geven we antwoord op de vijf grootste uitdagingen (groei, bereikbaarheid, gezondheidsverbetering, leefbaarheid en veiligheid) die op ons afkomen en waaraan de fiets een belangrijke bijdrage kan en moet leveren. De Fietsstrategie is opgebouwd uit vijf strategieën:
  1.  De fiets eerst;
  2. Een samenhangend fietsnetwerk;
  3. Ruimte voor de fiets;
  4. Fietsparkeren op maat;
  5. het verhaal van Groningen Fietsstad.

   

   

  In de periode 2015-2018 zijn tientallen fietsprojecten uitgevoerd. Zo is de kwaliteit van bestaande fietspaden verbeterd (Park Selwerd en fietsrotonde Wilhelminakade), hebben we nieuwe fietspaden aangelegd (Helperzoom en Stadsweg richting Ten Boer) en is planvorming opgestart of inmiddels in een afrondende fase terecht gekomen. In de binnenstad gaan we inmiddels anders om met fietsparkeren. Zo zetten we veel meer in op het structureren van het fietsparkeren met behulp van onze fietsstewards. Bovendien vertellen we veel meer dan voorheen  waar we in Groningen mee bezig zijn. Het ‘merk’ Groningen  Fietsstad is inmiddels bij meer dan een derde van onze inwoners bekend.

   Inmiddels werken we vanuit een nieuw Uitvoeringsprogramma. Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen opgegaan in de nieuwe gemeente Groningen. Het beleidskader, verwoord in de Fietststrategie Groningen 2015-2025, geldt nu voor de hele nieuwe gemeente Groningen. Goede fietsverbindingen naar openbaar vervoer knooppunten en leefkwaliteit door het terugwinnen van de openbare ruimte, zijn belangrijke uitgangspunten in dit nieuwe Uitvoeringsprogramma 2019-2022.

  DE GRONINGEN FIETSSTAD FILM >>