• UITGELICHT

  Toegankelijkheidsverklaring

  Wat is een toegankelijke website?

  Een toegankelijke website is voor álle doelgroepen goed te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid.

  Borging van toegankelijkheid

  Er gelden internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent, vastgelegd in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De WCAG 2.1 zijn opgedeeld in vier principes: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Een website die voldoet aan WCAG 2.1 voldoet zowel aan de Nederlandse als de Europese richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

  Gemeente Groningen werkt momenteel aan de toetsing van haar websites op de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. De status van deze toetsing voor groningenfietsstad.nl vindt u in het onderstaande label.

  Het toegankelijkheidslabel van Groningen Fietsstad. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

  Meer informatie

  Op de website van de gemeente Groningen vindt u meer informatie over de toegankelijkheid daarvan.