• PROJECTEN

    Versnelling fietsroute plus Groningen-Haren

    Bij de ombouw van de Zuidelijke Ringweg wordt de nieuwe Helperzoomtunnel aangelegd. Deze vervangt de bestaande spoorwegovergang bij de Esperantostraat. We willen voorkomen dat hier een extra oversteekbeweging ontstaat voor fietsers in noordelijke richting. Daarom willen we hier een Fietsroute Plus aanleggen langs de drukke Helperzoom. Verder wordt de woonwijk Helpman ingericht als 30 km/uur-gebied.

    De ombouw van de Zuidelijke Ringweg is een mooie gelegenheid om versneld te beginnen met de herinrichting van de Helperzoom en de aanleg van een Fietsroute Plus tussen Groningen en Haren.

    FietsRoutePlus