• PROJECTEN

    FIETSTUNNEL EN EEN ONDERGRONDSE FIETSENSTALLING HOOFDSTATION

    Onze stad staat aan de vooravond van ‘Groningen Spoorzone’, een ingrijpend infrastructureel project voor een betere bereikbaarheid per trein en bus. De meest in het oog springende ingrepen vinden plaats op het Hoofdstation. Het station zelf wordt vernieuwd en er komt een fietstunnel onderdoor. Zo krijgt ons fietsnetwerk een belangrijke ontbrekende schakel. De nieuwe fietstunnel helpt de geïsoleerde ligging van Stationsgebied-Zuid te doorbreken.

    Dit biedt nieuwe kansen voor gebiedsontwikkeling. Aan de zuidzijde van het Hoofdstation krijgt de fietstunnel bovendien een ondergrondse stalling voor 5.000 fietsen. Tot 2020 stijgt de totale stallingscapaciteit rond het Hoofdstation naar 15.000 fietsen. In 2030 is er zelfs ruimte voor 17.500 fietsen.

    • Artist's Impression Hoofdstation Groningen. ‘Mooi’, Ambitiedocument Station Groningen, December 2014, NL Architects (in opdracht van Qteam Groningen Spoorknoop)