• PROJECTEN

    Korreweg herinrichten als fietsstraat

    De Korreweg is één van onze drukste fietsroutes. Op piekmomenten zijn de fietspaden overvol, terwijl de rijbaan voor auto’s minder is. Daarom willen we de Korreweg herinrichten als fietsstraat. Dit plan moet goed aansluiten op de plannen voor het Oosterhamriktracé en de vervanging van de Gerrit Krolbrug.

    Terug naar zoals het vroeger was. Een brede stoep en een rijbaan voor fiets én auto waarbij de fiets prioriteit heeft.