• dank u!

  Goed idee?

  De afgelopen twee weken hebt u massaal gereageerd op onze oproep. We hebben maar liefst 200 ideeën en suggesties van u ontvangen. De ideeën en suggesties die het meest door u werden genoemd zijn:

   

  • de Korreweg: het verbreden van de fietspaden en het fietsveiliger maken van de kruispunten, de rotonde Kapteynlaan en de Gerrit Krolbrug;
  • fietsvriendelijker maken van de verkeerslichten, zodat de wachttijd voor fietsers korter wordt (meest genoemd zijn Paterswoldseweg, Emmabrug, Herebrug en Parkweg);
  • Slimme Routes Zernike: bestaande fietspaden verbreden, de Slimme Routes doortrekken naar het Hoofdstation en de fietsoversteken Eikenlaan en Pleiadenlaan veiliger inrichten;
  • uitbreiden van het aantal stallingsplaatsen op het Hoofdstation;
  • scooters, brommers en snorscooters verbieden op het fietspad en toestaan op de rijbaan;
  • fietspaden aanleggen langs een aantal wegen, zoals de Helperzoom, en parallel aan de Noordelijke Ringweg;
  • fietsvriendelijker maken van de Diepenring, onder meer door de aanleg van fietspaden;
  • verbeteren beheer en onderhoud van fietsvoorzieningen (fietspaden en stallingen);
  • verkeersregels meer onder de aandacht brengen (hand uit steken, voorrangsregels bij ‘alle richtingen tegelijk groen’, voorrang verlenen bij zebrapaden, etc.);
  • stallingsvoorzieningen in de binnenstad uitbreiden;
  • fietsvriendelijker inrichten van de Oude en Nieuwe Ebbingestraat, bijvoorbeeld als fietsstraat.

   

  We gaan hiermee aan de slag en verwerken zoveel mogelijk maatregelen in het uitvoeringsprogramma van de fietsstrategie.