• Nieuws

  ‘Groningen is een gemeente waar ontzettend veel gefietst wordt.’

  Voor jong én oud is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel. Het fietsen zit bij ons dan ook in het DNA. Daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden.

  De andere kant van dit succes is dat de druk op de openbare ruimte toeneemt met meer fietsers op het fietspad en gestalde fietsen op de stoep. Niet voor niets is één van de vijf sporen in ons nieuwe coalitieakkkoord ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’ het herwinnen van de openbare ruimte. We willen de stoep teruggeven aan de voetgangers, zowel in de binnenstad als in de wijken en dorpen. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om het fietsparkeren beter te beheersen met bijvoorbeeld nieuwe fietsenstallingen, maar ook door het stallen van fietsen op straat op een aantal locaties tegen te gaan.

  Bij alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen willen we de fiets bovendien letterlijk en figuurlijk meer ruimte geven. We willen dat de ruimte voor de fiets(ers) in een vroegtijdig stadium wordt meegenomen. Daarnaast blijven we de komende jaren ook fors investeren in nieuwe fietspaden en stallingen. Samen met en voor onze inwoners kiezen we ook deze collegeperiode nadrukkelijk voor de fiets!

   

  Philip Broeksma

  Wethouder Gemeente Groningen