• Nieuws

  Westelijke Zernike-route voor fietsers doorgetrokken naar Hoofdstation

  De KEI-week, de introductieweek voor eerstejaars studenten in Groningen, is weer begonnen. Dat betekent ook de promotie van twee alternatieve fietsroutes naar Zernike Campus, de Zernike Routes. Eén van de alternatieve routes loopt van het Hoofdstation via de Herman Colleniusstraat over het Jaagpad naar Zernike Campus. Vooral deze route kan studenten verleiden om vanaf het Hoofdstation de fiets te pakken in plaats van buslijn 15.

  De promotie van de twee alternatieve fietsroutes is in 2013 gestart: de westelijke fietsroute langs het Reitdiep via het Jaagpad en de oostelijke fietsroute door Park Selwerd, via de Bessemoerstraat naar het Noorderplantsoen. De alternatieve routes zijn nodig omdat er problemen waren op de aansluiting Zonnelaan en de Noordelijke Ringweg. Door de grote aantallen fietsers over de Zonnelaan stagneerde de doorstroming van het autoverkeer en dat leidde tot filevorming en een toename van de verkeersonveiligheid. De alternatieve fietsroutes moesten deze problemen verhelpen.

  Inmiddels heeft de Zernike Route-campagne vijfmaal plaatsgevonden. Het aantal fietsers op de Zernike Routes is door de jaren heen fors toegenomen, vooral op de oostelijke fietsroute via Park Selwerd: op een gemiddelde werkdag maken soms meer dan 20.000 fietsers gebruik van de route.

  De afgelopen jaren zijn de fietsroutes ook verbeterd. Zo kregen de fietsoversteken Pleiadenlaan en Eikenlaan grotere opstelcapaciteit en is de Bessemoerstraat ingericht als fietsstraat. Het Jaagpad tussen de Pleiadenlaan en de Noordelijke Ringweg is verbreed tot 3,5 meter en het fietspad door Park Selwerd tot 4 meter.

  Dit voorjaar is de westelijke Zernike Route – die via het Jaagpad – doorgetrokken naar het Hoofdstation. De Herman Colleniusstraat is daarvoor ingericht als fietsstraat en op het kruispunt Wilhelminakade-Prinsesseweg is een fietsrotonde aangelegd: uniek in Nederland! Vanaf volgend jaar gaan ook het Professor H.C. van Hallpad en de nieuw aan te leggen fietspaden rond de Paterswoldseweg-tunnel onderdeel uitmaken van de Zernike Route.

  Vanaf woensdag 15 augustus worden de Zernike Routes zoals gebruikelijk gepromoot onder de eerstejaars studenten: met tijdelijke borden, met markering en met een promotieactie langs beide fietsroutes in de KEI-week. Vanaf maandag 3 september worden studenten verleid om vaker voor de fiets te kiezen in plaats van buslijn 15. Uit onderzoek bleek dat veel studenten nu met de bus naar Zernike Campus gaan, omdat zij de fietsroutes niet kennen.