• Nieuws

  Opening fietspad Aquamarijnstraat

  De gemeente Groningen is ook in 2016 actief met de realisatie van diverse fietsprojecten. Het fietspad Aquamarijnstraat is een voorbeeld van alweer een fietsproject gereed. Woensdag 21 december is dit fietspad samen met de Fietsersbond, wijkbewoners, volkstuinencomplex Vinkhuizen en aannemersbedrijf Oosterhof Holman feestelijk geopend. Het nieuwe logo voor ‘050 fietsproject gereed’ is gezamenlijk op het fietspad aangebracht. Wethouder De Rook: ‘En we gaan ambitieus voort. Voor 2017 komen er nog veel meer mooie fietsprojecten aan’.

  De gemeente heeft samen met alle belanghebbenden het initiatief genomen tot realisatie van het fietspad. Na een traject van een jaar is het fietspad nu nagenoeg gereed. Zodra de vorst uit de grond is, zal het fietspad nog voorzien worden van een rode slijtlaag en zullen de bermen verder ingericht worden. Tevens worden op het huidige voetpad ter plekke nog enkele kleine maatregelen genomen ten behoeve van voetgangers in de wijk.

  Draagvlak voor fietsprojecten valt en staat met tevreden gebruikers en direct omwonenden. De gemeente Groningen hecht veel waarde aan goede participatie-trajecten bij dergelijke fietsprojecten. Er valt veel te winnen voor fietsers, maar voor het gevoel soms ook te verliezen voor een buurt. Participatietrajecten kunnen lastig zijn, vooral als belangen van verschillende Stadjers ver uiteen kunnen lopen.

  Voor de gemeente is dit de uitdaging geweest om in 2016 een extra inhoudelijke stap te zetten in onze participatietrajecten voor realisatie van fietsprojecten. Dit wordt goed gewaardeerd vanuit gebruikers én omwonenden. Ook al is niet altijd iedereen het met elkaar of de gemeente eens, de insteek van onze participatie wordt gewaardeerd. Een goed voorbeeld van geslaagde participatie is de realisatie van het fietspad Aquamarijnstraat. Hier komen wensen voor meer ruimte voor voetgangers, snellere verbinding voor de fiets, behoud van groen en betere bereikbaarheid van het volkstuinencomplex mooi in één fietspad samen.

  De gemeente Groningen staat niet stil in haar ambitie voor realisatie van fietsprojecten in en rondom de stad. Alle huidige fietsprojecten komen voort uit de ambitieuze Fietsstrategie 2015 – 2025 “Wij zijn Groningen Fietsstad“. Ook in 2016 zijn weer diverse (grotere en kleinere) fietsprojecten gerealiseerd. Van nieuwe fietsoversteken aan de Pleiadenlaan en de Princesseweg tot de fietsstraat Bessemoerstraat (de eerste vijf sterren fietsstraat van Nederland!) tot alle fietsrichtingen groen bij verkeerslichten, extra wachttijdvoorspellers, en de fietsstewards in de Westerhaven. Het jaar 2016 is nagenoeg afgesloten, maar ook het jaar 2017 biedt voldoende uitdaging en ambitie voor de fiets. Op naar nog veel meer te realiseren fietsprojecten!

  opening-aquamarijnstraat-dec-2016 opening-aquamarijnstraat-dec-2016-2 opening-aquamarijnstraat-dec-2016-3