• Nieuws

    Fietslampjes in plaats van boete

     Politie-stadsdeel Centrum en Gemeente Groningen hebben maandagavond 10 oktober 2016 samen ruim 300 setjes fietslampjes uitgedeeld aan fietsers die niet zichtbaar waren in het donker. Het donkere seizoen is weer aangebroken en fietsers worden soms nog verrast door de duisternis. Daarom bedacht de Politie een leuke actie om fietsers niet direct te bekeuren, maar eenmalig te waarschuwen.

    De schrik zat er goed in wanneer de politie fietsers staande hield langs de Verlengde Hereweg. Na een ferme toespraak en een waarschuwing ontvingen de geschrokken fietsers een lichtsetje van Groningen Fietsstad om veilig thuis te komen. Een ‘thuisbrengertje’ met de oproep om van de €55,- (kosten boete) die bespaard werd te besteden aan een goed lichtsetje.

    Deze actie vond plaats in het kader van de ‘Week van de Veiligheid’, een landelijke actie om aandacht te vragen voor veiligheid bij ondernemers en bewoners. In de donkere maanden is er namelijk meer criminaliteit.